שם המאגר מספר המאגר תיאור המאגר מנהל/ת המאגר
ניצולי שואה- הבטחת הכנסה 700063816 מתן שירות לתושבים, סיוע לניצולי שואה, מתן מידע דמוגרפי ופרטי קשר אורלי דהן, מנהלת אגף רווחה ושילוב חברתי 053-6279011‏
מערכת גביה 980033193 ניהול מערכת גביה עירונית - ארנונה, ניהול מידע על תושב ומתן שירות לתושב. תחומי אחריות: פרטי קשר, מידע דמוגרפי, מידע כלכלי - נכסים וחובות, מצב רפואי, מצב נפשי, קשרים משפחתיים, נתוני מיקום.  רקפת סלע פרץ, מנהלת גבייה ‎08-9279895
rakefets@lod.muni.il‏
054-4697097
תיקי מידע רשותיים - מחלקת חירום 700063364 ניהול מצבת כוח אדם לשעת חירום לצורך הפעלת הרשות בשעת חירום. תחומי אחריות: פרטי קשר, ניסיון מקצועי, דמוגרפי, כלכלי - נכסים, נתוני תקשורת (טלפון), נתונים רשותיים. אליהו דיין
(הופנינו אל משה ויינשטוק)
מערכת ניהול דוחות ופיקוח עירוני 700063395 רשום: ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב. סוג המידע: פרטי קשר, מידע כלכלי (חובות ונכסים), פרטי העבירות המופיעות במערכת. אליהו דיין
(הופנינו אל משה ויינשטוק)
רישוי עסקים 700063365  ביצוע דרישות חוק רישוי עסקים, גביית אגרות רישוי, מתן רישוי לעסקים. סוג המידע: פרטי קשר, דמוגרפי, מידע כלכלי - נכסים, מידע כלכלי - חובות בוריס טימין, מנהל מחלקת רישוי עסקים ‎ borist@lod.muni.il`053-5743570; 08-9279930
הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובניה 700063366 ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב (ניהול בקשות להיתרי בנייה וטיפול בתלונות). סוג המידע הניתן: דמוגרפי, מידע כלכלי - נכסים סימונה לסקוביץ מזרחי (הופנינו לגל גבריאלי אדריכלית מ"מ מהנדס העיר) ‎08-9279979‏
מוקד עירוני 700063341 קבלת פניות תושבים והעברתם לטיפול מחלקות העירייה יריב אורלי, מנהל המוקד ‎08-9279656‏
ביטוח אחזקת רכב 700063347 אחזקת רכב. סוג המידע: פרטי קשר, דמוגרפי, רפואי, מצב כלכלי - נכסים שילת אבו (מחליפה את תמר מגידיש בחופשת לידה) ‎08-9279650‏

צביה זיו 
שילוט 700063387 גביה. פירוט: פרטי קשר, נכסים - כלכלי, נכסים - חובות. רקפת סלע פרץ, מנהלת גבייה ‎08-9279895
rakefets@lod.muni.il‏
054-4697097
ביטוח תביעות 700063348 מעקב ותשלומים לנפגעים
ניהול מאגר מכוח חובה בדין,
תביעות נזיקין. פירוט: פרטי קשר, דמוגרפי, מצב רפואי, מידע כלכלי - נכסים
במקרים של נזקי גוף, מצורף לתביעה מסמכים רפואיים 
שילת אבו (מחליפה את תמר מגידיש בחופשת לידה) ‎08-9279650‏

צביה זיו 
מצלמות מבני עירייה   הקלטות וידאו לצורכי אבטחת מבקרי ועובדי בניין העירייה, מניעת אלימות וגניבות כולל מתנ"ס.  צחי זיני, מנהל מחלקת "מוקד רואה" (מצלמות) 052-8323655 tzahiz@lod.muni.il 
מצלמות מוסדות חינוך   הקלטות וידאו לצורכי ביטחון ומניעת ונדליזם צחי זיני, מנהל מחלקת "מוקד רואה" (מצלמות) 052-8323655 tzahiz@lod.muni.il 
מאגר מצלמות עירוני 700063408 הקלטות וידאו או אודיו
תיעוד משתמשי הדרך, ברחבי העיר לוד לצורכי ביטחון ומניעת ונדליזם, לצורך תחקור תאונות דרכים, ניטור תנועת רכבים ואנשים, זיהוי עבירות תנועה ופיקוח עבירות חנייה (כיום רק 2 מצלמות נייחות- בעלות רמת רזולוציה משתנה). צפייה בתרחישים ברחובות העיר, בהן ממוקמות המצלמות.
צחי זיני, מנהל מחלקת "מוקד רואה" (מצלמות) 052-8323655 tzahiz@lod.muni.il

אליהו דיין  
מערכת שכר 980033225 ניהול רישום עובדים ושכרם, ניהול משאבי אנוש ושכר, הפקת תלושי שכר לעובדי העירייה. פירוט: מידע אישי של כל עובד, פרטי קשר, דמוגרפי, ניסיון מקצועי, השכלה, קשרים משפחתיים, מצב רפואי, מידע כלכלי - נכסים 
 
מירי אלאיזה, מנהלת מחלקת שכר ‎08-9279850‏

רשומה בכרטיס
ירדנה רביבו 
גזברות - הנהלת חשבונות 700063367 אספקת שירותים פיננסיים ציון הדר, גזבר העיריה ‎050-5275999‏
תלמידים בבתי ספר 990052498 גביה, ניהול מידע על תלמידים, אחר: רישום ומעקב נוכחות תלמידים בבית הספר. פירוט:  פרטי קשר, קשרים משפחתיים, השכלה, דמוגרפי, נתוני תלמידים: גיל, כתובת, ת.ז, כיתה ובית ספר. שלום עזרן - מנהל אגף החינוך ‎050-6354700‏
גני ילדים 980033218 ביצוע תפקידים ע"פ דין, גביה, ניהול מידע על תלמידים, אחר: רישום לגני ילדים + גביה שלום עזרן - מנהל אגף החינוך ‎050-6354700‏
פרטי סטודנטים המגישים בקשות למילגות 700063394 ניהול מידע על תלמידים / סטודנטים / משתלמים. שלום עזרן - מנהל אגף החינוך ‎050-6354700‏

רשומה:
שרה שירן בוקרה
מימד - מערכת מידע דמוגרפי (אוכלוסין) 990052421 גבייה, ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב,
רשום: תכנון מוניציפלי מערכת מידע דמוגרפית
רקפת סלע פרץ, מנהלת גבייה ‎08-9279895
rakefets@lod.muni.il‏
054-4697097
מערכת רווחה 990052407 ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב בנושא רווחה.
ביצוע תפקידים עפ"י דין
אחר: ריכוז, טיפול ומעקב באוכלוסיה חלשה
אורלי דהן, מנהלת אגף רווחה ושילוב חברתי 053-6279011‏
שירות פסיכולוגי חינוכי 990080263 ניהול מידע על תלמידים, רשום: מתן שירות פסיכולוגי לתלמידים שלום עזרן - מנהל אגף החינוך ‎050-6354700‏
מערכת כח אדם ומשאבי אנוש 980033201 ניהול משאבי אנוש ושכר. פירוט: פרטי קשר, דמוגרפי, השכלה, ניסיון מקצועי, מצב רפואי,מצב נפשי, כלכלי - נכסים, קשרים משפחתיים, אחר רגיש: דירוג דרגה, תפקיד בעיריה, ההכשרה מקצועית, נוכחות. סנדרה כהן מנהלת משאבי אנוש ‎054-4772964‏
היחידה לקידום נוער - לוד 991004052 איתור אוכלוסיות בסיכון; מתן שירות לנוער מנותק; תכנון חברתי; מידע על שירותים לנוער;
מידע במאגר מתקבל דרך קבע מגוף ציבורי
ניהול מידע על תלמידים /סטונדטים / משתלמים
ליאת בן משה ‎08-9279986‏

רשום: שלום עזרן 
מאגר תיקים פליליים 700063390 גביה, ביצוע תפקידים לפי דין דינה זערור, מחלקה משפטית dinaz@lod.muni.il
08-9279973
פניות הציבור 700063369 תיעוד וטיפול בפניות פרטניות של הציבור
פניות הציבור
אפרת אברהם ‎
053-6279008‏
efrata@lod.muni.il
מאגר הנחות ביטוח לאומי    ניהול מקבלי הנחות למקבלי קצבאות ב"ל רקפת סלע פרץ, מנהלת גבייה ‎08-9279895
rakefets@lod.muni.il‏
054-4697097
דו"חות חניה   טיפול בערעורים ופניות שמגיעות לעירייה בנוגע לקנסות ודוחות  שלי שמחוני- ‎08-9279966
ספקים   אספקת שירותים פיננסיים, רישום פרטי ספק. פירוט: אישורים כלכליים, תעודות השכלה, צילום ת.ז, תעודות רישוי מקצועי, ניסיון מקצועי, פרטי חשבון בנק ציון הדר, גזבר העיריה צריך להוציא לו אישור מורשה חתימה מנהל מאגר
08-9279913