מידע נוסף / דגשים

 

 

 

 

 

 

 

 

רישום ושיבוץ

 

 

תקופת הרישום

מתי מתחיל ומסתיים הרישום?

הרישום לבתי הספר היסודיים ייערכו בין התאריכים יום חמישי א' בשבט ה'תשפ"ד 11.1.24 ועד יום רביעי כ"א בשבט ה'תשפ"ד 31.1.24.

איפה ייערך הרישום?    

מהו אופן הרישום לבתי הספר?

הרישום יתבצע באופן מקוון.

ש.מהם גילי הרישום לכיתה א' תשפ"ה?

 

חובת הרישום חלה על פי חוק לימוד חובה על כל ילדה שנולדו בין התאריכים י"ד טבת תשע"ח 1.1.2018 - כ"ג טבת תשע"ט 31.12.2018.

ביצעתי רישום באופן המקוון כיצד אדע שהרישום אכן נקלט במערכת?

 

בעת ביצוע הרישום עליכם להזין מייל, אליו יישלח אישור רישום.

טפסים

האם יש טפסים או מסמכים מיוחדים שעליי לצרף כשאני מבצע רישום?

בבואכם לרשום את ילדכם עליכם להצטייד במסמכים הבאים:

 • תעודת זהות של שני ההורים
 • הורים עצמאיים (גרושים/ פרודים/ רווקים)- כתב הצהרה והתחייבות (לצרף מסמך/הפניה לקטגוריית טפסים), תצהיר עורך דין. לא יבוצע רישום במקרה של הורים גרושים/פרודים/רווקים ללא הצהרה חתומה ע“י עו“ד או ששני ההורים יגיעו פיזית למחלקת חינוך יסודי ויחתמו שמאשרים את הרישום בלוד.

טפסים

מידע ועזרה לרישום לבית הספר

לעזרה ניתן להתקשר 106 או במייל yesodi@lod.muni.il

תלמידי חוץ

אני מתגורר בעיר אחרת ומבקש שבני/בתי ילמדו בלוד. מה עליי לעשות?

כיתה א'
הרישום עבור תלמידים המתגוררים מחוץ לעיר לוד ומבקשים ללמוד בה, מתבצע באגף החינוך. בזמן הרישום יש להציג אישור התחייבות מהרשות ממנה הם מגיעים, החתומה על ידי ראש העיר וגזבר הרשות המועצה.
ללא אישור התחייבות ואגרת חוץ לא נוכל לבצע רישום למוסדות החינוך.
אם אין אישור תשלום ההורים צריכים לשלם.
כיתות ב' – ח'
בנוסף לנ"ל, יש להגיש אישור התחייבות בכל תחילת שנת לימודים, דרך מזכירות בית הספר.

ועדות העברה

במידה ואני מעוניין בבי"ס אחר- מה עליי לעשות?

כיתה א'

בשלב הראשון יש להשלים את הרישום לבית הספר שבאזור המגורים ולהגיש בקשת העברה במקום הייעודי באתר הרישום.

כיתות ב'-ח'

יש למלא בקשת מעבר כאן

ולצרף בה צילום ת"ז+ספח מלא של שני ההורים.

במידה וההורים עצמאיים, יש לצרף תצהיר עו"ד, או ששני ההורים יגיעו פיזית למחלקת חינוך יסודי ויחתמו שמאשרים את המעבר לביה"ס המבוקש.

שיבוץ לבית הספר

מתי יתקבלו תוצאות השיבוץ לבית הספר?

שיבוצים ישלחו בחודש מאי.

 

שיבוץ לבית הספר

 

מהם הקריטריונים לשיבוץ בבית הספר?

 

כתובת מגורים המשויכת לבית הספר

 

 

מידע על כיתות חינוך מיוחד

איך מתבצע הרישום לבית ספר חינוך מיוחד?

 • יש לגשת למחלקת החינוך המיוחד ברחוב אינשטיין 10 או בטלפון 08-9279769.
 • הרישום לבית ספר לחינוך מיוחד נעשה על פי החלטת וועדת אפיון וזכאות

מידע כללי-ניצנים/יוח"א

הפועלים בעיר

מתי נרשמים ליום לימודים ארוך  

פרטים יפורסמו בהמשך.

 

תלמיד ממשיך

 

ילדי מסיים את כיתה א', האם צריך לבצע רישום גם לכיתה ב'?

אם הוא נרשם בכיתה א' לבית הספר אין צורך לבצע רישום מחדש.

רישום לשנה הבאה נעשה אוטומטית.

רישום ושיבוץ

בקשת רישום לבית הספר לתושבים חדשים בעיר

אני תושב חדש בעיר. מה עליי לעשות בכדי להסדיר את הרישום?

 • ראשית, ברוכים הבאים. שנית, הרישום יתבצע באתר תחת קטגוריית "תושב חדש".
  על מנת לרשום את הילד לבית הספר יש לצרף:
  תעודת זהות+ ספח של שני ההורים עם הכתובת בלוד.
 • הורים עצמאיים (פרודים/ גרושים) – יש לצרף תצהיר עו"ד, או ששני ההורים יגיעו פיזית למחלקת חינוך יסודי ויחתמו שמאשרים את הרישום בלוד.
 • צילום חוזה דירה/ שכירות בלוד.
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.

רישום ושיבוץ

 

ילדים אלרגיים / בעלי צרכים רפואיים

 

ילדי זכאי לסייעת רפואית. כיצד עליי לפעול?

יש לפנות למחלקת נגישות 08-6986152 לקבלת כל המידע.

 

 

ביטול רישום

 

ביטול רישום לבית ספר בשל עזיבת עיר

 

אני עוזב את העיר. כיצד עליי לפעול?

על מנת לקבל טופס ביטול רישום יש לשלוח למייל yesodi@lod.muni.il את המסמכים הבאים:

1. צילום ת.ז. + ספח מלא של שני ההורים

2. הורים פרודים/גרושים, הצהרה מעו"ד(בטופס להקיף בעיגול ביטול)

3. צילום חוזה שכירות/ רכישה בעיר החדשה

4. אישור מבית הספר שאין חובות