הזכאות להסעה ניתנת בהתאם לאפיון הלקות של הילד ו/או המרחק בין מקום המגורים לבין מסגרת החינוך המיוחד.

משה דדיה
צוות הסעות
08-9279995
 
מיכל לזמי
מזכירת אגף הסעות, אחראית הנגשה טכנולוגית וסייעות רפואיות
 
ז'קלין ניזרי
073-3348419