השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) ממוקם במפגש שבין מערכת החינוך, ההורים והמערכת הקהילתית יישובית  ומאפשר מתן שירותים לילדים, להורים, לצוותי חינוך ולמערכת החינוך היישובית. חשיבות יתרה נוגעת לנגישותם של הפסיכולוגים החינוכיים כגורמי בריאות ורווחה נפשית. הסיכוי לאפשר לילדים את הזכות לשירות פסיכולוגי-חינוכי בצומתי דרך במהלך התפתחותם, ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בקרבה ובנגישות של השירות לילד ולמשפחתו.

השירות הפסיכולוגי החינוכי מונה כ- 28  פסיכולוגים ונותן שירות למגוון אוכלוסיות החל מילדי גן עד גיל 18 ובחינוך המיוחד עד גיל 21. הפסיכולוג החינוכי נמצא בתוך מערכת הגנים ובתי הספר, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. לכל בית ספר ולכל גן חובה ישנו פסיכולוג מערכת אליו ניתן לפנות. בגני הטרום ניתן לפנות באופן נקודתי דרך הגננות לשירות הפסיכולוגי.

השירות הפסיכולוג החינוכי פועל במערכת החינוכית במספר תחומים:

  • ייעוץ מערכתי
  • אבחונים פרטניים
  • טיפולים פרטניים, קבוצתיים והדרכות הורים.
  • התערבות במצבי משבר וחירום.

ביסודה של הפסיכולוגיה החינוכית מונחת התפיסה ההתפתחותית הרצופה מהלידה ועד ההתבגרות תוך חקירה והבנה של התהליכים המתרחשים במהלך הגדילה ושאיפה לאפשר ליווי מקצועי של ההתפתחות לילד, להוריו, למשפחתו ולסביבתו החינוכית. הכשרתם האקדמית והמעשית של הפסיכולוגים החינוכיים מקנה להם את היכולת המקצועית לספק שירותים פסיכולוגיים הכוללים: הערכה, התערבות, מניעה, קידום בריאות ופיתוח תוכניות לטובת הציבור אותו הם משרתים.  

 
הדס שוורץ
מנהלת השירות הפסיכולוגי
073-3348498
 
מרים אלדעאדלה
מזכירת השירות הפסיכולוגי
073-3348498
 
 
כתובת: רח' גולן 1 לוד קבלת קהל: ימי פעילות: ימים א'-ה'