אתר 'LawGuide' הינו פורטל משפטי המספק יעוץ משפטי ללא עלות לתושבים באמצעות פורום, כל פורום באתר מנוהל ע"י עו"ד העוסק/ת בתחום, ומסגרתו ניתן לקבל מענה לשאלות והכוונה ראשונית לפתרון הבעיה.

להלן קישור לעמוד הפורומים: פורום עורכי דין.