בתאריך 16.05.2017 נחתם בטקס חגיגי הסכם גג אסטרטגי לפיתוח העיר לוד. ההסכם נחתם בין ממשלת ישראל וזרועותיה השונות לבין עיריית לוד ו-'כלכלית לוד'. במסגרת ההסכם האסטרטגי, ייבנו ברחבי העיר כ- 17,000 יח"ד חדשות אשר מתוכננות בשכונות החדשות לרבות: רובע לוד מערב (ניר צבי), רובע לוד מזרח (בן שמן). כמו כן, כחלק מההסכם, יבוצעו פרויקטים לרווחת תושבי העיר ובינהם: שיפוץ ובניית מוסדות ציבור ברחבי העיר, שיקום והרחבת כבישים ומדרכות, הקמת פארקים, גינות, שבילי אופניים ועוד.

ההסכם כולל בתוכו תקציבים משמעותיים לפרויקטים עירוניים בשלל תחומי החיים כגון: חינוך, רווחה, תחבורה, ביטחון אישי, תיירות, תרבות, תשתיות, סביבה, מרחב ציבורי ועוד. פרויקטים אלו עתידים להצעיד את העיר קדימה ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר.

בנוסף לכך, במסגרת ההסכם יפותחו פרויקטים תחבורתיים משמעותיים ובכללם ייסלל כביש עוקף לוד (כביש 200) אשר עתיד לחבר בין כביש 431 לכביש 1. ייבנו הפרדות מפלסיות סמוך לספרייה העירונית ובאזור התעסוקה הצפוני לטובת מעבר בטוח ונגיש במפגש הדרכים עם מסילות הרכבת ותוקם תחנת רכבת חדשה באזור התעסוקה הצפוני.

למידע נוסף על ההסכם:

מסמכי התוכנית:

תכנית ניר צבי

תמונות מאירוע חתימת ההסכם: