משרד התחבורה ועיריית לוד, באמצעות כלכלית לוד, ממשיכים בעבודות לביצוע נתיבי תחבורה ציבורית בלוד.

היום, ראשון 24/01/21 עד יום שלישי 26/01/21 ייחסם רחוב פנקס לטובת ביצוע עבודות. לידיעתכם והיערכותכם במידת הצורך.

הסדרי תנועה ועבודה:

 תנועת הולכי הרגל תישמר כסדרה

 באזור יוצבו פקחים להסדרת התנועה

 לא יתאפשר מעבר של כלי רכב

 לנהגים מומלץ להיעזר באפליקציית WAZE

מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית!