מתחם מצפה רנה (שפירא)  נמצא בלב העיר וטרם פותח על אף מיקומו המרכזי בעיר. על פי המצב הקיים, ניתן להקים בשטח התכנית כ- 180 יח”ד בהתאם לתכנית המאושרת במקום.

בשל מרכזיות המתחם, והפוטנציאל הגלום בו לחיזוק המרקם החברתי והפיזי, הוחלט להכין תכנית חדשה אשר תאפשר הקמה של שכונת מגורים חדשה בת 360 יח”ד, שתאפשר רצף מגורים לאורך רח’ שפירא על חזית מסחרית מלוות רחוב.

תכנית הבינוי למגורים מתבססת על הקמת  זוג מגדלים בני 23 קומות והיתרה בבנייה בת 8 עד 11 קומות. כמו כן, מתוכננת הגדלת שטחי הציבור במתחם: הקצאת מגרש לבית ספר המשיק לבי”ס ספיר, הקצאת מגרש לגני ילדים, הקצאת מגרש עצמאי לבית כנסת ומולו גן שכונתי, אשר ישרתו את תושבי השכונה והשכונות הסובבות אותה.

בנוסף התכנית תיצור רצועה ירוקה לאורך משמר נוף, קישוריות טובה למרכז העיר ושיפור רשת התנועה במתחם ובסמוך לו.