1
מידע כללי
2
פרטי מבקש הבקשה
3
פרטי הנכס וסיום הטופס

תיק בניין הינו תיק פיסי המשמש כמקור הידע ההנדסי הכולל על בניין או מספר בניינים בעיר. תיק הבניין מחולק לבקשות שונות אשר בכל בקשה קיימות תוכניות, אישורים, התכתבויות, מפות, תשלומים ובעצם את כל המידע ההנדסי הרלוונטי לבניין. ריכוז כל המסמכים במקום אחד מאפשר תיעוד של כל ההתרחשויות הקשורות  בבניין לאורך השנים ומשמש את אגפי העירייה השונים, מתכננים, משרדי ממשלה, תושבי העיר ועוד. לכל תיק מספר תיק יחודי ולכל בקשה מספר בקשה יחודי.
תיקי הבניין של עיריית לוד מאוחסנים בארכיון חיצוני ולא נמצאים בבניין העירייה. על מנת לעיין/ לצלם מסמכים של תיק ספציפי  יש צורך להזמין מראש את התיק. לאחר הגעת התיק למשרדי אגף ההנדסה יצרו אתכם קשר ויתואם זמן בו תוכלו להגיע ולעיין במסמכיו.
קיימות שתי דרכים, בהן ניתן להיעזר, ומופיעות במדריך, (קישור למסמך המציג את הדרכים לאיתור מסמכי תיק בניין) על מנת לאתר את מסמכי תיק.
חשוב לדעת אגף ההנדסה נמצא בימים אלו בתהליכי סריקה של כל תיקי הבניין שברשותו. כל תיק שנסרק מועלה לאתר ההנדסי של הווועדה, תחת פרטי הבקשה הרלוונטיים, ונגיש  לצפייה לציבור הרחב. ולכן רק לאחר שוודאתם שהמסמכים שמעניינים אתכם לא נסרקו מומלץ למלא את טופס הבקשה המקוון.

שימו לב למספר דגשים בעת הזמנת תיק הבניין לעיון:

  • יש להזמין את תיק הבניין מראש.
  • תיק הבניין יהיה זמין לעיון במשרדי העירייה לשלושה שבועות מהיום שהגיע.
  • יש להצטייד בתעודה מזהה לצורך פיקדון אם מעוניינים לצלם מסמך כולשהו מהתיק.
  • את המסמכים שנלקחו לצילום יש להחזיר בסיום אותו יום עבודה.
  • לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגברת רוית בני, מזכירת מהנדס העיר ואדריכלית העיר: ravitb@lod.muni.il

 

 

חשוב לשים לב, ככל שתמלאו פרטים רבים יותר כך לנו יהיה קל יותר לאתר את תיק הבניין המבוקש.

מדריך לאיתור גוש/מחלקה

גוש/מחלקה (חובה) שדה חובה
מספר גוש מספר חלקהמספר מגרשרחוב + מספר בית