1
מידע אישי של מבקש הבקשה
2
פרטי השטח
3
פרטי המבקשים
4
פירוט תכנון הפיתוח בקרקע
5
צירוף מסמכים
6
הצהרה וסיום הטופס

 

 

מבקש לחכור

 

 

למציאת כתובת, גוש וחלקה של השטח הרצוי ניתן להיעזר באתר ה-GIS העירוני

או באתר המפות הממשלתי
 

פרטי חברי ההנהלה, גזבר ומורשי החתימה

 

פרטי התקשרות

 
 

הצהרה על קרבה משפחתית במועצת העירייה (חובה) שדה חובה

הצהרה על קרבה משפחתית לעובדי עירייה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 


לבירורים ושאלות בנוגע למילוי הטופס ניתן לפנות במייל לקובי אנג'ל: kobia@lod.muni.il | 08-9279937.