פרטי המוסר

 

 


כמו כן אני מצהיר/ה בזאת שכלבי/כלבתי לא נשך/נשכה בעשרת הימים האחרונים.

Browser not supported
 

פרטי המקבל

 

Browser not supported
 
 

פרטי הכלב

 

 

 

צירוף קבצים


 *לתשומת ליבכם, כל עוד לא יירשם הכלב ע"י בעליו החדש במקום מגוריו, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז השבבים הארצי על שם המוסר.