תושב חדש צריך להביא למחלקה את המסמכים הבאים:

  1. צילום ת"ז+ ספח מלא של שני ההורים.
  2. הורים רווקים/ פרודים/ גרושים- יש למלא תצהיר עו"ד.
  3. צילום חוזה דירה/ שכירות בלוד.
  4. ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.החלטת וועדת זכאות ואפיון אחרונה שהתקיימה אודות התלמיד.
  5. כל המסמכים הקבילים שיש בידו להציג.