נהלים - רישוי וחיסון בעלי חיים בעיר לוד

חיסון כלבת

 1. רק מחסן מורשה רשאי לחסן בחיסון כלבת.
 2. החל מ 1.4.2024 יש לחסן כלב בחיסון כלבת ראשון בין גילאים 2.5-3 חודשים.
 3. בחלוף 3 שבועות מהחיסון הראשון תשלח הודעה לבעלי הכלב כי יש לחסנו את הכלב בחיסון דחף לאחר 1-3 חודשים מהחיסון הראשון שבוצע לצורך עמידה בתנאי הרישיון. כלב שחוסן פעמיים יקבל חיסון נוסף כל שנתיים.

           א. אם הכלב בגיל 3 חודשים ומעלה ולא חוסן בעבר – יש לחסן את הכלב לכלבת בחיסון ראשון עם הגעתו לחזקת הבעלים, ובחיסון שני 1-3 חודשים לאחר החיסון הראשון.

           ב. במידה והכלב הגיע לחזקת הבעלים בזמן העולה על 3 חודשים לאחר החיסון הראשון – יש לחסן את הכלב בחיסון כלבת שני מיידית עם הגעתו לחזקת בעלים.

           ג. במידה והכלב חוסן פעמיים עד לתאריך 1.4.2024 – יש לחסן אותו שנתיים לאחר החיסון האחרון.

           ד. במידה והכלב חוסן פעם אחת ועברו יותר מ 3 חודשים מאז חיסונו הקודם – יש לחסן את הכלב באופן מיידי.

      4. החל מ 1.4.2024 מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם בוצעו הפעולות הבאות:

           א. יש לבדוק שבעל החיים חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון.

           ב. יש לבקש מהבעלים מידע על כל טיפול רפואי שניתן לבעל החיים ב 14 הימים שלפני החיסון, ולוודא שהטיפול שניתן לא יכול לפגוע ביעילות החיסון.

            ג. במידה ומדובר בכלב – יש לוודא שהכלב מסומן בשבב כחוק, לאמת זאת בקורא שבבים ולוודא שהשבב רשום ברישיון הכלב. במידה והכלב לא מסומן יש לסמנו על פי תקנות הסדרת הפיקוח.

           ד. יש לשאול את בעליו אם למיטב ידיעתו בעל החיים נשך בתקופה של 10 ימים לפני החיסון. ניתן לחסן רק במקרה והתשובה שלילית.

 

אגרת רישיון להחזקת כלב

 1. יש לשלם עבור אגרת רישיון החזקת כלב פעם בשנה, בתעריפים אשר פורסמו על ידי השירותים הווטרינרים.

        א. כלב אשר קיבל חיסון ראשון וצריך להשלים חיסון שני בטווח של 1-3 חודשים – בעליו ישלם אגרה עבור חיסון כלבת ראשון בלבד. רישיון החזקת הכלב השנתי יכנס לתוקף לאחר השלמת חיסון נוסף. במידה וחלפו 3 חודשים מיום החיסון הראשון והכלב לא חוסן בחיסון הכלב יהיה מוחזק ללא רישיון וניתן יהיה לבצע אכיפה כנגד בעליו.

       ב. תוקפו של רישיון ההחזקה הוא לשנה אחת מיום הרישום ובלבד שהבעלים עמד בתנאיו.

       ג. חיסון הכלבת השני אשר תואר בסעיף 5א' יינתן לאחר תשלום עבורו (אגרת חיסון כלבת), בנוסף לתשלומים עבור אגרת הרישיון וחיסון הכלבת הראשון אשר שולמו קודם לכן. תוקף הרישיון יהיה לשנה מיום החיסון השני.

       ד. בשנה בה הכלב צריך להתחסן – תשלח אגרת רישיון לתשלום כחודש לפני תום תוקף הרישיון. אגרת הרישיון תשולם יחד עם חיסון הכלבת. הרישיון יכנס לתוקף רק לאחר מתן חיסון הכלבת ועמידה בכל התנאים.

       ה. בשנה בה הכלב לא צריך להתחסן – תשלח אגרת רישיון לתשלום כחודש לפני תום תוקף הרישיון. אגרת הרישיון תשולם במרווח של 11-12 חודשים מיום חיסון הכלבת האחרון. במצב זה רישיון החזקת הכלב יכנס לתוקף באופן מיידי. התשלום יכול להתבצע באופן דיגיטלי, ואין צורך להגיע לשירות הווטרינרי העירוני לשם כך אך יש לוודא כי השבב והפרטים המופיעים עליו תקינים.

 

**בפועל ישנה הפרדה בין חיסון הכלבת והרישיון. יש לשים לב כי הרישיון ניתן רק לאחר עמידה בתנאיו, קרי- שני חיסונים לפחות ועל כן יכול להיות מצב בו כלב נרשם בשירות הווטרינרי הרשותי אך אינו בעל רישיון עד השלמת החיסון.

 

 

דחיית חיסון כלבת

 1. דחיית חיסון כלבת במידה והכלב חוסן בעבר:

         א. דחיית חיסון הכלבת אינה פוטרת את הבעלים להסדיר את רישיון ההחזקה של הכלב ולשלם את אגרת הרישוי.

         ב. רשאי הרופא הווטרינר העירוני להתיר החזקת כלב ללא חיסון בתוקף, לתקופה של עד 3 חודשים, מנימוקים הנוגעים למצבו הבריאותי של הכלב. במידה והדבר הותר, לא תוארך התקופה אלא על ידי מנהל השירותים הווטרינריים.

         ג. במידה וניתן היתר דחיה על ידי הווטרינר העירוני, רשאי מנהל השירותים הווטרינריים להתיר החזקת כלב ללא חיסון בתוקף לתקופה של עד 3 שנים, מנימוקים הנוגעים למצבו הבריאותי של הכלב. מנהל השירותים הווטרינריים רשאי לחזור ולהאריך את התקופה ב 3 שנים נוספות בכל פעם.

 1. דחיית חיסון כלבת במידה וכלב לא חוסן מעולם יכולה להתאפשר רק באישור מנהל השירותים הווטרינריים בלבד.
 2. רופא ווטרינר עירוני ומנהל השירותים הווטרינרים לא יעשו שימוש בסמכות זו אלא אם הוגשה לשם כך בקשה בכתב 30 ימים לפחות לפני תום תקופת החיסון או הארכת היתר.

 

תצפית כלבת:

 1. על פי תקנות הכלבת (חיסון) רק כלב בעל שני חיסונים ומעלה מוגדר כמחוסן. על כן, רק כלב בעל שני חיסונים ומעלה יכול לבצע תצפית בית כל עוד הוא עומד בשאר התנאים לתצפית בית ובכפוף לשיקול דעתו של הרופא הווטרינר הרשותי . בכל מקרה אחר יש לבצע תצפית כלבת בכלביית הרשות המאושרת.

 

 

מסמכים ישימים:

 

 1. הודעת מנהל שו"ט מיום 7 פברואר 2024
 2. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג- 2002
 3. עלון חיסון כלבת RABISIN של חברת Boehringer-Ingelheim.
 4. תקנות הכלבת (חיסון), התשס״ה–2005.
 5. תקנות הכלבת (חיסון), התשס״ה–2005 – תיקון 2024.
 6. תקנות הסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ה- 2005
 7. Day, M. J., Horzinek, M. C., Schultz, R. D., & Squires, R. A. (2016). WSAVA Guidelines for the vaccination of dogs and cats. The Journal of small animal practice57(1), E1.

 

 1. אנו בצוות השירות הווטרינרי העירוני לוד שמחים לסייע לכם ולחיית המחמד שלכם בתהליך הכניסה למדינת ישראל.
   
 2. הכלבייה העירונית של לוד (שהינה חלק מהשירות הווטרינרי העירוני) מספקת שירותי הסגר למחלקת ייבוא-ייצוא בשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות. בשל כך מדיניות הקליטה והשחרור של חיית המחמד שלכם היא על פי הוראותיהם בלבד.
   
 3. להלן מספר דגשים לגביי קליטת בעה"ח בכלבייה העירונית:
 • יש לעדכן אותנו לפחות יום עסקים אחד לפני הגעת בע"ח ארצה. הודעת העדכון צריכה להגיע למייל ולכלול את תאריך ההגעה המשוער כולל שעת נחיתה.
   
 •  יש לצרף להודעת העדכון את המסמכים הבאים: תעודת בריאות של בעל החיים כולל פנקס חיסונים, ת.ז. בעלים, כתובת מגורים בארץ ושני מספרי טלפון דרכם ניתן להשיג את הבעלים.
   
 • במידה ואין מייל יש אפשרות לשלוח ב-whatsApp  למס' 050-5911845.
   
 • בעל החיים יוכנס לכלבייה רק כאשר יש לו חיסון כנגד מחלות, טיפול מונע כנגד תולעים וטיפול מונע כנגד פרעושים/קרציות בתוקף. במידה ואחד מהנ"ל אינו בתוקף הטיפול יבוצע בכלבייה על חשבון הבעלים.
   
 • שעות הפעילות של המחלקה הן א'-ו' 08:00-14:00 , יש להודיע עם היציאה מהשדה לכיווננו, במידה וההגעה היא מחוץ לשעות הפעילות יש לעדכן אותנו לאחר ביקורת הדרכונים דרך המוקד העירוני של עיריית לוד 08-9279900 שלוחה 3 או 053-55950733.

 

מצ"ב טופס בקשה להסגר בע"ח הנכנס מחו"ל לכלבייה העירונית לוד

 

 • עלויות:
 • יום קלנדרי בכלבייה- 40.50 ₪
 • פתיחה מחוץ הקבלה- 300 ₪
 • הובלת הדם למכון הווטרינרי- 83 ₪
 • יום בכלבייה - 40.5  ₪
 • הובלת דם למעבדה - 92 ₪


במידה ואין חיסונים, טיפול נגד טפילים ותלוע, עלויות יהיו:

 • חיסון משושה לכלב וחתול- 36 ₪
 • טיפול נגד טפילים חיצוניים- 50 ₪
 • תלוע- 15 ₪

 

התשלום בכרטיס אשראי בלבד!

 • השירות הווטרינרי העירוני אינו מבצע לקיחות דם עבור לקוחות פרטיים. על כן באחריות הבעלים לדאוג לרופא ווטרינר פרטי שייקח דם (לקיחת הדם ומילוי הטופס היא באחריות הרופא הפרטי בלבד).
  לאחר לקחת הדם המבחנה תועבר אלינו, ואנחנו נדאג להעבירה לבדיקה.
 • יש לשלם בנפרד עבור ביצוע בדיקת הנוגדנים ישירות למשרד החקלאות מצ"ב הנחיות למילוי הטופס והתשלום.

באחריותכם ובסיוע רופא הפרטי לדאוג למלא את כל הניירת ולשלם עבור הבדיקה.

 

כתובתנו בWAZE: "שירות וטרינרי עירוני לוד"