טבלת השתתפות מעונות נכון ל – 05/2024

 

דרגה

הכנסה מ -

הכנסה עד -

תשלום חודשי

1

             901

          1,050

             468

2

          1,051

          1,600

             550

3

          1,601

          2,100

          1,129

4

          2,101

          2,600

          1,367

5

          2,601

          3,000

          1,623

6

          3,001

          3,500

          1,706

7

          3,501

          4,000

          1,963

8

          4,001

          4,400

          2,128

9

          4,401

          4,900

          2,272

10

          4,901

          5,300

          2,374

11

          5,301

          6,000

          3,396

12

          6,001

      100,000

          3,396

95

             701

             900

             270

96

             401

             700

             188

97

               0  

             400

             100

 

 

  • חישוב הדרגה נעשה באופן הבא: סה"כ הכנסות המשפחה (ברוטו) חלקי מספר הנפשות של המשפחה.

 

  • הדרגות משתנות מעת לעת ויש לעקוב.

 

 

טבלת השתתפות פנימיות נכון ל – 05/2024

 

דרגה

הכנסה מ -

הכנסה עד -

תשלום חודשי

1

               0  

             400

             161

2

             401

             525

             214

3

             526

             650

             269

4

             651

             775

             323

5

             776

             900

             403

6

             901

          1,025

             483

7

          1,026

          1,150

             564

8

          1,151

          1,275

             644

9

          1,276

          1,400

             725

10

          1,401

          1,525

             806

11

          1,526

          1,650

             886

12

          1,651

          1,775

             967

13

          1,776

          1,900

          1,074

14

          1,901

          2,025

          1,182

15

          2,026

          2,150

          1,290

16

          2,151

          2,275

          1,397

17

          2,276

          2,400

          1,504

18

          2,401

          2,525

          1,612

19

          2,526

          2,650

          1,720

20

          2,651

          2,775

          1,827

21

          2,776

          2,900

          1,961

22

          2,901

          3,025

          2,096

23

          3,026

          3,150

          2,230

24

          3,151

          3,275

          2,364

25

          3,276

          3,400

          2,498

26

          3,401

          3,525

          2,633

27

          3,526

          3,650

          2,767

28

          3,651

      100,000

          2,902

99

 

 

               0 

 

 

  • חישוב הדרגה נעשה באופן הבא: סה"כ הכנסות המשפחה (ברוטו) חלקי מספר הנפשות של המשפחה.

 

  • הדרגות משתנות מעת לעת ויש לעקוב.

 

 

טבלת השתתפות מועדוניות נכון ל – 05/2024

 

דרגה

הכנסה מ -

הכנסה עד -

תשלום חודשי

1

               0  

          1,050

             129

2

          1,051

          1,600

             173

3

          1,601

          2,100

             228

4

          2,101

          2,600

             364

5

          2,601

          3,000

             412

6

          3,001

          3,500

             470

7

          3,501

          4,000

             558

8

          4,001

          4,400

             599

9

          4,401

          4,900

             660

10

          4,901

          5,300

             734

11

          5,301

          6,000

             820

12

          6,001

      100,000

             820

48

 

 

             406

 

 

  • חישוב הדרגה נעשה באופן הבא: סה"כ הכנסות המשפחה (ברוטו) חלקי מספר הנפשות של המשפחה.

 

  • הדרגות משתנות מעת לעת ויש לעקוב.