1. הזרוע הצפונית - כוחותיה היו אמורים לצאת מכיוון פתח-תקווה ולהתפצל לכמה "אצבעות":
  2. גדוד 33 - נועד להשתלט על רינתיה ועל וילהלמה ולעזור לאחר-מכן לכוחות המשוריינים של גדוד 89.
  3. גדוד 89 - נועד לזנק מכפר סירקין - רינתיה לכיוון מזרח ולכבוש את הכפרים קולה וטירה. כאשר יהיו ישובים אלה בידיו, עתיד היה הכוח לזנק לעבר בית-נבלא.
  4. גדוד 82 אשר פקד על גדוד 44, עתיד היה לפרוץ בו-זמנית מכפר ענה לשדה התעופה ולאחר כיבושה עתיד היה להמשיך לדיר-טאריף ולבית-נבלא. בגמר משימה זאת אמורים היו הגדודים המשוריינים 89 ו-82 להמשיך לבן-שמן - מקום המפגש של שתי הזרועות.


הזרוע הדרומית - אמורה הייתה לאגף את הערים לוד ורמלה מדרום-מזרח ולנתקן מכוחות הלגיון הערבי, אשר התבססו ממזרח להן. תוך כדי האיגוף המתוכנן עתידים היו חייליה של הזרוע הזו להגיע לבן-שמן.

תוכנית הפעולה הייתה: יציאת כוחותיה של חטיבת "יפתח" מאל-בריה (כפר ליד גזר של היום), כיבוש עינאבה, כפר ג'ימזו, דניאל, חירבת זוהיריה ותנועה לעבר בן-שמן. לאחר האיגוף עתידים היו הכוחות לפרוץ עם הכוחות המשולבים בזרוע הצפונית. חיילי גדוד 3 עתידים היו להילחם ברחובות לוד (הם נוסו בלחימה בשטח בנוי בקרבות צפת). מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגרפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.

יש לציין, כי ההיקף העל-חטיבתי של המבצע העמיד בפני מפקדת מבצע "דני" קשיים רבים. המפקדה עצמה נקבעה במשטרה שבצומת בית-דגן, אך המפקדות הכפופות לה היו פזורות על-פני שטח רחב ביותר: מפקדת חטיבת "הראל" הייתה במעלה-החמישה, מפקדת חטיבת "יפתח" - בנען, מפקדת חטיבה 8 - במרכז למלאכה מצפון לתל-ליטווינסקי (כיום - תל-השומר). איכות מכשירי הקשר לא הייתה משופרת ביותר, וכן נתגלו תקלות ושיבושים רבים במהלך המבצע. על אלה יש להוסיף את העובדה כי חלק מן הלוחמים היו עולים חדשים, שהגיעו לארץ ימים ספורים לפני התחלת המבצע, (אנשי גדודי חוץ-לארץ - גח"ל, ומתנדבי חוץ-לארץ - מח"ל). חוסר ידיעת העברית הביא אותם לטעויות ולחוסר הבנת הפקודות. גם באלה היה כדי להכביד לא אחת על הלחימה. קשיים אחרים נגרמו בגלל ציוד לקוי (למשל: פגזים שאבקת-השריפה שלהם הייתה רטובה) או בגלל חוסר ציוד (מכשירי קשר בכמות בלתי מספקת). על-אף כל הקשיים התחיל המבצע במועד אשר נקבע לו: ליל ה-10/9 ביולי, שנת 1948. מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגרפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.