שינויים רבים עברה לוד במהלך שנות קיומה. אם העשור הראשון התאפיין בחבלי קליטה קשים; העשור השני לווה בהתבססות כלכלית וחברתית של תושבי העיר. העשור השלישי בלט בתנופת פיתוח נרחבת, כמוה לא ידעה העיר לפני כן. בעשור זה השתנו לא רק צורות הדיור ואופי השירותים, אלא גם אופיים של התושבים שהשתקעו במקום. בעשור הראשון הגיעו ללוד עולים חסרי כול, ורק מעטים מבניהם המשיכו לגור בעיר. בעשור השני השתקעו תושבים שנמשכו אליה בזכות המפעלים הגדולים. בעשור השלישי קלטה לוד תושבים מבוססים יותר מבחינה חומרית.