מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 8/2024 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2024 להשכרת מקרקעין לתעשייה ו/או בית מלאכה, ברחוב פלומניק 2 א' בלוד סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 15/02/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/02/2024, 23:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 12/03/2024 12:00 עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 5/2024 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2024 לאספקת הדרכות הורים פרטניות ו/או קבוצתיות בעיר לוד סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 31/01/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 11/02/2024, 23:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 25/02/2024 12:00 עלות רכישת מכרז: 500
מס מכרז: 3/2024 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2024 לקליטה, לטיפול, מיון, מיחזור והטמנת פסולת מעורבת וגושית, עבור עיריית לוד סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 31/01/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 11/02/2024, 23:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 25/02/2024 12:00 עלות רכישת מכרז: 3000

עו"ד אהובה פישר
מנהלת מחלקת מכרזים
08-9279006
054-6442614

עבור לארכיון המכרזים