אין מכרזים להצגה

עו"ד אהובה פישר
מנהלת מחלקת מכרזים
08-9279006
054-6442614

עבור לארכיון המכרזים