דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: לאספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית מס' תנ /2023 /24 תאריך: 17/07/2024 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: וועדת השלושה - הארכת הסכם נוספת לניקיון מוסדות חינוך-הוראת שעה עקב מצב החרום תאריך: 01/07/2024 קטגוריה: הארכת התקשרויות בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת השעה) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך וציבור מס' שנ/2023 /20 תאריך: 02/06/2024 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מס' מכ / 2023/ 5 תאריך: 29/05/2024 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר ה-15 מס' 3 תאריך: 07/05/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: וועדת שלושה הארכת הסכם מטריקס הוראת שעה עקב מצב החרום תאריך: 30/04/2024 קטגוריה: הארכת התקשרויות בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת השעה) סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר ה- 15 מס' 2 תאריך: 26/03/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול החלטות למליאת הוועדה המקומית תאריך: 26/03/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר ה-15 מס' 1 תאריך: 19/03/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: וועדת השלושה - הארכת הסכם סלקום הוראת שעה עקב מצב החרום תאריך: 07/03/2024 קטגוריה: הארכת התקשרויות בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת השעה) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת 2023 29 תאריך: 28/02/2024 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: לאספקת דלקים ושירותים נלווים שמספרו אד/ 3220/ 14 תאריך: 01/02/2024 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/ 2023 /23 תאריך: 01/02/2024 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 44 תאריך: 22/01/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות ספורט תאריך: 11/01/2024 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות ספורט חתום תאריך: 11/01/2024 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדת השלושה מיום 26/12/23 להארכת הסכם לאספקת עובדי ניקיון תאריך: 26/12/2023 קטגוריה: הארכת התקשרויות בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת השעה) סוג: קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 43 תאריך: 05/12/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: מח / 2023 / 33 למוצרי ושירותי IT תאריך: 16/11/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: מתן שירותי סימון כבישים, אספקה והצבת שלטים ותמרורים סכ/2023/8 תאריך: 12/10/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 42 תאריך: 11/09/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 10 תאריך: 30/08/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 41 תאריך: 27/08/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 1 תאריך: 14/08/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 40 תאריך: 01/08/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 198 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות לפי סעיף 198א' לפקודת העיריות מס' 198 תאריך: 24/07/2023 קטגוריה: התקשרויות לפי סעיף 198א' לפקודת העיריות סוג: קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 32 תאריך: 09/07/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 11 תאריך: 09/07/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 39 תאריך: 04/07/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 38 תאריך: 06/06/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מי לוד מס' 38 תאריך: 06/06/2023 קטגוריה: מי לוד סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 1 תאריך: 04/05/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 29 תאריך: 20/04/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 37 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 223 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 223 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2023 תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 22 תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 3 תאריך: 27/02/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 36 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 13 תאריך: 05/02/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 02/02/2023 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 28 תאריך: 30/01/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 25 תאריך: 29/01/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 22 תאריך: 11/01/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 20 תאריך: 11/01/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 24 תאריך: 10/01/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 24 תאריך: 10/01/2023 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 123 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 123 תאריך: 09/01/2023 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 35 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 34 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 23 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 33 תאריך: 06/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 05/12/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 6 תאריך: 31/10/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 14/09/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 32 תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 8 תאריך: 04/09/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 17 תאריך: 03/08/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 4 תאריך: 01/08/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 28/07/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 322 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 322 תאריך: 18/07/2022 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 19 תאריך: 18/07/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 29/06/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 31 תאריך: 28/06/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 31 תאריך: 21/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 30 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 29 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 31/05/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/05/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/05/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 16/05/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 222 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 222 תאריך: 02/05/2022 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 38 תאריך: 01/05/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 28 תאריך: 13/04/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 04/04/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 16 תאריך: 03/04/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 21/03/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 21/03/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 21/03/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 21/03/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 07/03/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 122 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 122 תאריך: 03/03/2022 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 27 תאריך: 01/03/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 20/02/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 06/02/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 26 תאריך: 01/02/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 15 תאריך: 01/02/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 20 תאריך: 10/01/2022 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 25 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 24 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 29 תאריך: 07/12/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 23 תאריך: 23/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 5 תאריך: 08/11/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 22 תאריך: 02/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 421 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 421 תאריך: 26/10/2021 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 21 תאריך: 14/09/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 321 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 321 תאריך: 29/08/2021 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 3 תאריך: 23/08/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 18/08/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 18/08/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 21 תאריך: 08/08/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 221 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 221 תאריך: 25/07/2021 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 20 תאריך: 06/07/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 37 תאריך: 01/07/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 23/06/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 9 תאריך: 26/05/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 13/05/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 04/05/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 121 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 121 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת הקצאות סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 4 תאריך: 19/04/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 19 תאריך: 06/04/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 18 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מי לוד מס' 18 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: מי לוד סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 28/02/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 20 תאריך: 22/02/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 15/02/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 19 תאריך: 15/02/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 2 תאריך: 04/02/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 18 תאריך: 26/01/2021 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 25/01/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 17 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 17 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול אסיפה כללית מס' 17 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: אסיפה כללית סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 12 תאריך: 16/12/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה תאריך: 15/12/2020 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 06/12/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 06/12/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 02/12/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 3 תאריך: 18/11/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 17 תאריך: 11/11/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 6 תאריך: 08/11/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 16 תאריך: 27/10/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 19/10/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 28 תאריך: 19/10/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 29/09/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) תאריך: 22/09/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה תאריך: 15/09/2020 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 38 תאריך: 02/09/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 27/07/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 1 תאריך: 22/07/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 1 תאריך: 22/07/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 15 תאריך: 07/07/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה תאריך: 30/06/2020 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 36 תאריך: 29/06/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) תאריך: 27/05/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) תאריך: 26/05/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 14 תאריך: 05/05/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 15/03/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח תאריך: 05/03/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) מס' 14 תאריך: 27/02/2020 קטגוריה: התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 16/02/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 13 תאריך: 04/02/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 28/01/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 28/01/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 01/01/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה תאריך: 25/09/2019 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 27/08/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה תאריך: 31/03/2019 קטגוריה: ועדת איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 67 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 67 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 66 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 66 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 65 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 65 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 26 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר מס' 2 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 31/07/2017 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 25/06/2017 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 24/04/2017 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 05/04/2017 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 28/02/2017 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 05/10/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 08/08/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 13/06/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 11/04/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 06/03/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 28/02/2016 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 28/02/2016 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 28/02/2016 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 28/02/2016 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 28/02/2016 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 23/02/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 31/01/2016 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 08/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 10/06/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 10/06/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 10/06/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 10/06/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 22/02/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 22/02/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 22/02/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 22/02/2015 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 26/10/2014 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 26/10/2014 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: ועדת ערר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שימור תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: ועדת שימור סוג: קבצים: